Wednesday, November 21, 2012

sucikan jiwa dan dosa dgn majlis ilmu

 
Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
“Allah mempunyai malaikat yang berterbangan di seluruh pelosok bumi untuk mencari dan menulis amal baik manusia. Apabila mereka menjumpai sekumpulan manusia ber-dzikir kepada Allah lalu mereka menyeru sesama mereka: “Marilah ke sini, kita telah menemui apa yang kita cari.” Lantas mereka datang berduyun-duyun sambil menghamparkan sayap menaungi orang-orang yang sedang ber-dzikir itu.

Selepas itu lalu Allah bertanya kepada para malaikat, “Apakah yang sedang dilakukan hamba-hamba-Ku itu ketika kamu meninggalkan mereka?” Malaikat menjawab, “Mereka di dalam keadaan memuji, mengagungkan dan bertasbih kepada-Mu wahai Allah.” Allah bertanya lagi, “Apakah mereka itu pernah melihat-Ku?” Jawab malaikat, “Tidak pernah!” Allah terus bertanya, “Bagaimana sekiranya mereka melihat-Ku?” Jawab malaikat, “Jika mereka melihat-Mu, niscaya mereka akan lebih mengagungkan-Mu, bertasbih dan bertahmid kepada-Mu ya Allah."

Allah bertanya lagi, “Mereka memohon perlindungan-Ku dari apa?” Malaikat menjawab, “Dari neraka.” Allah bertanya, “Apakah mereka pernah melihat neraka?” Jawab malaikat, “Tidak pernah!” Allah bertanya, “Bagaimana sekiranya mereka dapat melihat neraka?” Malaikat menjawab, “Mereka akan lari sejauh-jauhnya dari neraka karena takutnya.” Allah bertanya, “Apakah permintaan mereka?” Malaikat menjawab, “Mereka meminta dari-Mu syurga.” Allah bertanya, “Apakah mereka pernah melihat syurga?” Jawab malaikat, “Tidak pernah.” Allah bertanya, “Bagaimana sekiranya mereka dapat melihat syurga?” Malaikat menjawab, “Mereka sangat ingin untuk memperolehnya,” Lalu Allah berkata, “Sesungguhnya aku bersaksi, bahwa aku telah mengampunkan mereka.”

Para malaikat bertanya pula, “Wahai Allah! Seseorang telah datang ke dalam kumpulan ini dan dia tidak turut serta untuk menjadi sebahagian daripada mereka.” Allah menjawab, “Mereka ini adalah segolongan manusia yang tidak menyakiti orang yang menyertai mereka.” 
(HR. Bukhari, Muslim dan Tirmidzi)

No comments:

Post a Comment

berkata benarlah walaupun pahit

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...