Sunday, July 15, 2012

3 panduan ke jalan yg benar


Berikut adalah cara bila masa diikut panduannya insya Allah akan tetap pada jalan yang lurus :
1. Kamu harus ada satu tujuan yang hakiki (maksud) atau vision yang sebenar dimana kamu harus benar didalam mencapai tujuan mu dan sanggup menghadapi apa saja halangan dan apa saja dugaan yang mendatang asalkan kamu tidak membatalkan sendiri tujuan kamu. Harus mempunyai sikap pengorbanan yang kukuh.
2. Berikan semangat (himmah/azam) yang sebanding dengan tujuan tersebut. Hendaklah ada satu tekanan yang harus diberikan bila mana keadaan memaksa kamu untuk mengabaikan dan melengahkan tujuan kamu. Sekiranya kamu dibawa oleh kelalaian maka perbetulkan niat kamu. Niat kamu harusnya yang hakiki bukan angan-angan.
3. Pasrahkanlah pekerjaan kamu kepada Allah swt. Mohonlah supaya Dia berkenan menyempurnakan dan memberikan keselamatan dan kejayaan. Serah segala tindak tanduk kamu dan bermohon kepadaNya untuk mendapatkan pertolongan dan kekuatan dariNya.
Rujukan :
http://www.slideshare.net/MuhammadFahmi4/rahsia-ilmu-kaum-muqarrabin


No comments:

Post a Comment

berkata benarlah walaupun pahit

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...